ALES Çıkmış Soruları

0
9

ALES çıkmış soruları hakkında sizler için hazırladığımız yazımızı inceleyebilirsiniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES, ülkemizde yüksek lisans yapabilmek veya yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ve yüksek öğretim kurumlarında okutman, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için adaylardan talep edilen bir sınavdır.

ALES, daha önceki yıllarda LES (Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) olarak düzenlenmekteydi. 2007 yılında YÖK tarafından yapılan değişiklik ile sınavın ismi ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) olarak değiştirilmiştir.

2017 yılı Eylül ayında YÖK’ün aldığı karar neticesinde ALES’te köklü değişiklikler yapılmıştır. ALES daha önce Sayısal I, Sayısal II, Sözel I ve Sözel II olmak üzere 4 bölümden oluşmaktaydı. Sınava katılan adaylar alanlarına göre belirli bölüm kombinasyonlarına ağırlık vermekteydiler (Örneğin Fen Bilimleri alanından sınava girecek bir aday Sayısal I, Sayısal II ve Sözel I çözmeliydi).

Her bölüm için 40 soru ve toplamda 160 soru bulunmaktaydı. Sınav süresi 180 dakikaydı. Yapılan değişiklik ile sınav Sayısal ve Sözel olmak üzere iki alan üzerinden değerlendirme yapılacağı belirtildi. Sınav süresi kısaltıldı 150 dakika sürecek olan sınavda toplamda 100 soru (50 sayısal, 50 sözel olarak) üzerinden uygulanması kararı alındı.

2018 yılı itibariyle de ALES geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmış bulunmaktadır. Yıllara Göre ALES Geçerlilik Sürelerini öğrenmek için daha önce yayımlamış olduğumuzu yazımızı okuyabilirsiniz.

ALES çıkmış soruları hakkında sizler için hazırladığımız yazımızı inceleyebilirsiniz.
ALES’te çıkmış soruları aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

ALES’te Hangi Sorular Çıkmaktadır?

ALES’te konu dağılımı aşağıda belirtildiği gibidir.

ALES Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Çözümleme
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok
 • Rasyonel Sayılar
 • Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
 • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Denklemler Oran-Orantı
 • Sayı ve Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi ve Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Kümeler
 • İşlem
 • Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES Geometri

 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Üçgende Uzunluk ve Alan
 • Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
 • Dörtgenler Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

ALES Sayısal Mantık

 • Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
 • Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri
 • Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES Türkçe

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlama
 • Anlatım Biçimleri
 • Paragraf
 • Anlatım Bozuklukları

ALES Sözel Mantık

 • Şifreleme, Şifre Çözümleme
 • Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

Yıllara Göre ALES Çıkmış Soruları

2018 yılı itibariyle yayımlanan 2006 yılında çıkmış LES sorularını ve 2007 yılından itibaren çıkmış ALES sorularını inceleyebilirsiniz:

2018 ALES Çıkmış Soruları

2018 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarları


2017 ALES Çıkmış Soruları

2017 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarları

2017 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Testi Cevap Anahtarları


2016 ALES Çıkmış Soruları

2016 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarları

2016 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Testi Cevap Anahtarları


2015 ALES Çıkmış Soruları

2015 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarları

2015 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Testi Cevap Anahtarları


2014 ALES Çıkmış Soruları

2014 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarları

2014 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Testi Cevap Anahtarları


2013 ALES Çıkmış Soruları

2013 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarları

2013 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Testi Cevap Anahtarları


2012 ALES Çıkmış Soruları

2012 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarları

2012 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Testi Cevap Anahtarları


2011 ALES Çıkmış Soruları

2011 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarları

2011 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Testi Cevap Anahtarları


2010 ALES Çıkmış Soruları

2010 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarları

2010 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Testi Cevap Anahtarları


2009 ALES Çıkmış Soruları

2009 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarları

2009 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Testi Cevap Anahtarları


2008 ALES Çıkmış Soruları

2008 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Sayısal 1 Testi

2008 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Sayısal 2 Testi

2008 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Sayısal Bölüm Testleri Cevap Anahtarı

2008 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Sözel Testi

2008 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Sözel Testi Cevap Anahtarı

2008 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Sayısal 1-2 Testi

2008 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Sözel 1-2 Testi

2008 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Sayısal 1-2 ve Sözel Bölüm Testleri Cevap Anahtarı


2007 ALES Çıkmış Soruları

2007 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Sayısal 1 Testi

2007 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Sayısal 2 Testi

2007 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Sayısal Bölüm Testleri Cevap Anahtarı

2007 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Sözel Testi

2007 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Sözel Testi Cevap Anahtarı

2007 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Sayısal 1 Testi

2007 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Sayısal 2 Testi

2007 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Sayısal Bölüm Testleri Cevap Anahtarı

2007 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Sözel Testi

2007 Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Sözel Testi Cevap Anahtarı


Not:** 2006 yılında ALES, LES olarak yer almaktaydı. 

2006 LES Çıkmış Soruları

2006 Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Mayıs Dönemi Sayısal Testi Cevap Anahtarı

2006 Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Mayıs Dönemi Sayısal Testi

2006 Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Mayıs Dönemi Sözel Testi Cevap Anahtarı

2006 Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Mayıs Dönemi Sözel Testi

2006 Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Aralık Dönemi Sayısal Testi

2006 Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Aralık Dönemi Sayısal Testi Cevap Anahtarı

2006 Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Aralık Dönemi Sözel Testi

2006 Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Aralık Dönemi Sözel Testi Cevap Anahtarı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

16 + 16 =